خرید حواله

  1. حوالجات شرکتی که به حساب کارگزار واریز می شوند به نرخ خرید حواله در روز واریز پول، محاسبه و مبلغ ریالی آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به حساب مشتری واریز می گردد.
  2. توان دریافت و نگهداری درهم، دلار و یورو بدون سقف در حساب های ارزی خود در کشور امارات ( دبی )
  3. تبدیل ارز دریافتی به کلیه ارزهای رسمی با برابری مورد توافق براساس Rate جهانی ارز و ارسال آن به حسابهای اعلام شده از طرف کارفرما
  4. ضمنا از ارسال حوالجات ارزی از حسابهای اشخاص و شرکت های ایرانی (حقیقی و حقوقی ) یا شرکتهای خارجی که دارای شرکای ایرانی می باشند به شدت خودداری نموده، این شرکت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این خصوص ندارد لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی قبل از ارسال حوالجات به حساب فوق به دقت بررسی فرمایند.